my Blue company

Tim stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom iz oblasti strateškog planiranja, marketinga i prodaje stečenim u domaćim i inostranim firmama koje su prošle sve faze razvoja, od početne faze rada na tržištu do faze uspešnih velikih poslovnih sistema.

Kombinacijom ličnog znanja i iskustva sa analizama trenutne tržišne i finansijske situacije dolazimo do visoko profitabilnih poslovnih rešenja za naše partnere.

Razvoj i poslovni uspeh firme je proizvod kreativnosti i strateškog rada svih njenih zaposlenih.

Šta radimo

Prevodimo firme u stabilne poslovne sisteme vođene strateškim i visokoprofitabilnim poslovnim pristupom

Kako?

Na osnovu dugoročnih ciljeva strateški razvijamo tržišni nastup i zaposlene firme.

  • Izrada strategije firme
  • Razvoj strateške organizacije firme
  • Jačanje strateškog liderstva
  • Strateška aktivacija zaposlenih
  • Edukacija iz oblasti strateške prodaje i marketinga

Pomažemo partnerima da sagledaju sadašnjost i kreiraju stabilnu i profitabilnu budućnost.

Naš pristup

Firma, kao i ljudi, treba da raste i da se razvija. Tokom razvoja firme, neminovne su promene u sistemu upravljanja poslovanjem. Kako bi se izbegli poslovni gubici neophodno je razviti poslovni sistem unutar firme koji ne zavisi od pojedinca, sa jasno definisanim planovima, kreiranim tržišnim aktivnostima, podeljenim odgovornostima i vidljivim rezultatima.

Uspešna firma zna kako je stigla do trenutne tržišne pozicije i šta treba da uradi da bi stigla tamo gde želi da bude u budućnosti.

Kontaktirajte nas

Svaka uspešna velika firma je jednom bila na početku i razvijena je od strane nekoga. 

Zašto ne bi i ti razvio stabilan i profitabilan poslovni sistem?

 Telefon: +381 60 000 6803  | Email: info@mybluecompany.com